Реч педагога

Поштовани ученици, пратећи вас кроз образовање у школи у којој сам са вама, као ваш педагог уочила сам да поједини професори/наставници од вас захтевају да се о некој теми/ проблему изразите тако што ћете израдити семинарски рад. Прегледом ваших радова које доносите својим професорима/менторима уочила сам велику разноликост у приступу, концепцији, структури радова. Приликом реализације радионица са ученицима 3. и 4. разреда разговарала сам са ученицима како бих сазнала да ли заправо знају које целине треба да садржи сваки семинарски рад. Овај текст је намењен вама како бих вам помогла да се сретнете са мање непознаница на факултетима за које се припремате, али је такође добра смерница и наставницима који од вас траже да се упознате и опробате са техником писања семинарских радова.  Лично мислим да стављање ученика у позицију да активно прикупљају информације, обрађују их, доносе закључке које потом  излажу јесте исправан пут до практичнo применљивих знања.